Användarvillkor för Hookle

Senast uppdaterad 17 september 2019

Välkommen till Hookle. Dessa användarvillkor är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Hookle Inc. ("Hookle", "vi" eller "oss") angående din användning av vår tjänst eller relaterade webbplatser, nätverk, applikationer, mobilapplikationer, produkter eller andra tjänster som tillhandahålls av oss (tillsammans "tjänsten").

Genom att klicka på "Jag accepterar" eller genom att ladda ner, installera, komma åt eller använda tjänsten på något sätt accepterar du och godkänner att du är bunden av dessa användarvillkor, inklusive Hookles sekretesspolicy. Om du inte villkorslöst accepterar dessa villkor har du inte vårt tillstånd eller rätten att använda eller komma åt tjänsten.

Läs Hookles sekretesspolicy för information om hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar din personliga information.

Vi förbehåller oss rätten att ändra någon av eller alla dessa användarvillkor, efter eget gottfinnande. Om vi gör det kommer vi att publicera de ändrade användarvillkoren på www.hookle.net. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar som, efter eget gottfinnande, väsentligt påverkar dessa användarvillkor. Fortsatt användning av tjänsten efter att sådana ändringar har gjorts ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Meddelande om skiljedom

Med undantag för tvister för att ta itu med intrång i intellektuell egendom, godkänner du att tvister som uppstår under dessa användarvillkor kommer att lösas genom bindande, individuell skiljedom. Med undantag för anspråk på intrång i immateriella rättigheter, genom att acceptera dessa användarvillkor, avstår du och Hookle vardera rätten till en rättegång av juryn eller att delta i något grupptalan eller representativt förfarande. Du samtycker till att ge upp din rätt att gå till domstol för att hävda eller försvara dina rättigheter enligt detta avtal, med undantag för ärenden som kan tas till domstol för småmål.

1 Behörighet

Du måste vara minst 13 år för att kunna använda tjänsten. Genom att godkänna dessa villkor, intygar du oss att: (a) du är minst 13 år gammal; (b) du inte tidigare har stängts av eller tagits bort från tjänsten; och (c) din registrering och din användning av tjänsten överensstämmer med alla tillämpliga lagar och regler. Om du är en enhet, organisation eller ett företag, representerar och garanterar den person som accepterar dessa villkor på dina vägnar att de har behörighet att binda dig till dessa villkor och hänvisningar till dig här (och alla dina skyldigheter nedan) kommer att hänvisa till sådan enhet och varje person som använder Tjänsten för en sådan enhets räkning.

2 konton

För att använda vissa delar av tjänsten kan du behöva registrera dig för ett Hookle-konto. När du registrerar dig för ett konto kan du behöva förse oss med lite information om dig själv, till exempel ditt namn, e-postadress eller annan kontaktinformation. Du samtycker till att informationen du tillhandahåller oss är korrekt och att du alltid kommer att hålla den korrekt och uppdaterad. Du är ensam ansvarig för att dina konton och lösenord är konfidentiella och du accepterar ansvaret för alla aktiviteter som sker under dina konton.

3 avgifter och betalning

Tjänstens premiumfunktioner kräver att du betalar avgifter när du registrerar dig för tillämplig premiumtjänst. Innan du betalar några avgifter har du möjlighet att granska och acceptera de avgifter som du kommer att debiteras. Alla avgifter återbetalas inte.

3.1 Pris

Hookle förbehåller sig rätten att bestämma prissättningen för tjänsten. Hookle kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla prisinformationen publicerad på webbplatsen uppdaterad. Hookle kan ändra avgifterna för alla funktioner i tjänsten, inklusive tilläggsavgifter eller avgifter, om Hookle informerar dig om förändringar innan de gäller. Hookle kan, efter eget gottfinnande, göra kampanjerbjudanden med olika funktioner och olika priser till olika kunder. Dessa kampanjerbjudanden gäller inte ditt erbjudande eller dessa villkor, såvida de inte görs åt dig.

3.2 Auktorisering

Du bemyndigar Hookle att debitera alla summor för de beställningar du gör och vilken servicenivå du väljer enligt beskrivningen i dessa villkor eller publiceras av Hookle, till den betalningsmetod som anges i ditt konto. Om du betalar några avgifter med ett kreditkort, kan Hookle begära en auktorisation av ditt kreditkortskonto före ditt köp för att verifiera att kreditkortet är giltigt och att det finns tillräckligt med pengar eller kredit för att täcka ditt köp.

3.3 Prenumerationsservice och avbokningsregler

Tjänsten kan innehålla automatiskt återkommande betalningar för periodiska avgifter ("Prenumerationstjänst"). Om du aktiverar en prenumerationstjänst godkänner du Hookle att periodiskt debitera, framöver och tills annullering av antingen de återkommande betalningarna eller ditt konto, alla upplupna summor före eller för betalningsförfallodagen för de upplupna beloppen. Ditt konto debiteras automatiskt på prenumerationsdatumet alla tillämpliga avgifter för nästa prenumerationsperiod. Prenumerationen fortsätter såvida inte och tills du säger upp din prenumeration eller vi säger upp den. Du måste säga upp din prenumeration innan den förnyas för att undvika fakturering av nästa periodiska prenumerationsavgift till ditt konto. Vi fakturerar den periodiska abonnemangsavgiften till den betalningsmetod som anges i ditt konto. Du kan avbryta prenumerationstjänsten via dina kontoinställningar eller genom att kontakta oss på support (at) hookle.net.

3.4 Förfallna konton

Hookle kan stänga av eller avsluta åtkomsten till tjänsten för alla konton för vilka belopp som förfaller men obetalt. Utöver det förfallna beloppet för tjänsten kommer ett förfallet konto att debiteras avgifter eller avgifter som är förknippade med eventuell återbetalning eller insamling av något av det obetalda beloppet, inklusive inkassoavgifter.

4 Licens

Med förbehåll för att du fullständigt och fortlöpande följer dessa villkor ger Hookle dig begränsat, icke-överförbart, icke-underlicensierbart, återkallbart tillstånd att komma åt och använda tjänsten för ditt personliga, interna bruk under perioden på den servicenivå som du har betalade alla tillämpliga avgifter. Med undantag för och endast i den utsträckning en sådan begränsning är tillåten enligt tillämplig lag, får du inte: (a) reproducera, distribuera, visa offentligt eller offentligt utföra tjänsten; (b) göra ändringar i tjänsten; eller (c) störa eller kringgå någon funktion av tjänsten, inklusive säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism. Om det enligt tillämplig lag är förbjudet att använda Tjänsten får du inte använda den. Du får inte använda Tjänsten för någon tredje parts räkning, eller i en servicebyrå eller liknande kapacitet.

5 Feedback

Om du väljer att ge input och förslag angående tjänsten ("Feedback"), ger du Hookle en obegränsad, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald, royaltyfri rätt att utnyttja Feedback på något sätt och för alla syfte, inklusive att förbättra tjänsten och skapa andra produkter och tjänster.

6 Ägarrättigheter

Tjänsten ägs och drivs av Hookle. Visuella gränssnitt, grafik, design, kompilering, information, data, datorkod (inklusive men inte begränsat till källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster, mallar och alla andra delar av tjänsten (”Material”) tillhandahålls av Hookle skyddas av immateriella rättigheter och andra lagar. Allt material som ingår i tjänsten tillhör Hookle eller dess tredjepartslicensgivare. Förutom vad som uttryckligen godkänts av Hookle, får du inte använda materialet. Hookle förbehåller sig alla rättigheter till material som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor.

7 Tredjepartsvillkor

Hookle tillhandahåller verktyg genom tjänsten som gör att du kan importera och exportera information, inklusive användarinnehåll, till och från tredje parts tjänster, som Twitter eller Facebook. Genom att använda ett av dessa verktyg godkänner du att Hookle kan överföra den informationen till och från tillämplig tredjeparts-tjänst. Tredjeparts tjänster är inte under Hookles kontroll, och Hookle ansvarar inte för någon tredjeparts tjänsts användning av din exporterade information. Tjänsten kan också innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Länkade webbplatser är inte under Hookles kontroll och Hookle ansvarar inte för deras innehåll.

8 Användarinnehållsvillkor

8.1 Användarinnehåll

Vissa funktioner i Tjänsten kan tillåta användare att ladda upp innehåll till Tjänsten, inklusive inlägg på sociala medier och annat innehåll som kan bestå av meddelanden, recensioner, foton, video, bilder, data, text och andra typer av verk (“Användarinnehåll ”) Och att publicera användarinnehåll på tjänsten. Du behåller alla upphovsrätt och andra äganderätt som du har i det användarinnehåll som du lägger upp till tjänsten. Hookle avstår från allt ansvar i samband med användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll och konsekvenserna av att tillhandahålla användarinnehåll via tjänsten.

8.2 Begränsat licensanslag till krok

Genom att tillhandahålla användarinnehåll till eller via tjänsten ger du Hookle en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, fullbetald rättighet och licens (med rätt att underlicensiera) för att vara värd, lagra, överföra, visa, utföra, reproducera, modifiera i syfte att formatera för visning och distribuera ditt användarinnehåll, helt eller delvis, i alla mediaformat och genom alla mediekanaler som nu är kända eller nedan utvecklade.

8.3 Begränsat licensanslag till andra användare

Genom att tillhandahålla användarinnehåll till eller via tjänsten till andra användare av tjänsten, ger du dessa användare en icke-exklusiv licens för att få åtkomst till och använda det användarinnehållet i enlighet med dessa villkor och funktionerna i tjänsten.

8.4 Ansvarsfriskrivning och övervakning av användarinnehåll

Hookle kontrollerar inte och har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller kontrollera: (a) Användarinnehåll; (ii) allt innehåll som görs tillgängligt av tredje part; eller (iii) användarens användning av tjänsten. Du förstår att när du använder tjänsten kommer du att exponeras för användarinnehåll från en mängd olika källor och erkänner att användarinnehåll kan vara felaktigt, stötande, oanständigt eller anstötligt. Du samtycker till att avstå från och avstå från lagliga eller rättvisa rättigheter eller åtgärder som du har eller kan ha mot Hookle med avseende på användarinnehåll. Hookle förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande screena, ta bort, redigera eller blockera användarinnehåll som enligt vår enda bedömning bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är anstötligt. Du bekräftar och samtycker till att Hookle kan övervaka all och all information som överförs eller tas emot via tjänsten för operativa och andra ändamål. Under övervakningen kan information granskas, spelas in, kopieras och användas i enlighet med vår integritetspolicy.

9 Förbjudet uppförande

Genom att använda tjänsten godkänner du a) att inte använda tjänsten för något olagligt ändamål eller i strid med någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag; b) inte störa driften av tjänsten eller någon användares njutning av tjänsten; c) att inte vidta åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning eller andra störningar på infrastrukturen för Hookles system eller nätverk eller några system eller nätverk som är anslutna till tjänsten eller Hookle.

10 Löptid och uppsägning

10.1 Term

Dessa villkor träder i kraft när du accepterar villkoren eller först laddar ner, installerar, får åtkomst till eller använder tjänsten och slutar när de avslutas enligt beskrivning i avsnitt 10.2.

10.2 Uppsägning

Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor upphör ditt tillstånd att komma åt tjänsten och dessa villkor automatiskt. Dessutom kan Hookle, efter eget gottfinnande, säga upp dessa Villkor eller ditt konto på Tjänsten, eller avbryta eller avsluta din åtkomst till Tjänsten, när som helst av någon anledning eller utan anledning, med eller utan föregående meddelande. Du kan när som helst avsluta ditt konto och dessa villkor genom att använda funktionen "Ta bort profil" i appen eller informera Hookles kundtjänst. Vid uppsägning av dessa Villkor upphör dina licensrättigheter och du måste omedelbart upphöra med all användning av Tjänsten, och du kommer inte längre ha behörighet att komma åt ditt konto eller Tjänsten.

11 Ändring av tjänsten

Hookle förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tjänsten när som helst, tillfälligt eller permanent, utan meddelande till dig. Hookle har inget ansvar för någon ändring av tjänsten eller för upphävande eller upphörande av din tillgång till eller användning av tjänsten.

12 Skadestånd

Du är ansvarig för din användning av tjänsten, och du kommer att försvara och skada Hookle och dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter, dotterbolag, dotterbolag och agenter (tillsammans ”Hookle-enheterna”) från och mot varje anspråk från en tredje -part och eventuellt relaterat ansvar, skada, förlust och kostnad, inklusive rimliga advokatarvode och -kostnader, som uppstår till följd av eller i samband med: (a) din användning av eller missbruk av tjänsten; (b) ditt brott mot någon del av dessa villkor, någon representation, garanti eller avtal som det hänvisas till i dessa villkor, eller någon tillämplig lag eller reglering; (c) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller publicitet, sekretess, annan egendom eller sekretess; eller (d) någon tvist eller fråga mellan dig och någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten, på vår egen bekostnad, att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som annars är föremål för skadestånd från dig (utan att begränsa dina skadeståndsskyldigheter med avseende på den frågan), och i så fall godkänner du att samarbeta med vår försvar av dessa påståenden.

13 Ansvarsfriskrivning

TJÄNSTEN OCH ALLA MATERIAL OCH INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" OCH PÅ "SÅ TILLGÄNGLIG" GRUND. KROK FRÅNGÅR ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, I samband med TJÄNSTEN OCH ALLA MATERIAL OCH INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTEN, INKLUDERANDE: (A) NÅGON UNDERFÖRSTÄLLAD GARANTI, RÄTTSÄKERHETSSÄKERHET, RIKTIGHETSSÄKERHET, RÄTTSÄKERHET IKKE-ÖVERTRÄDELSE; OCH (B) NÅGON GARANTI FÖR UTANFÖRANDE AV HANDEL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. HOOKLE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM ERBJUDS GENOM TJÄNSTEN, KOMMER ATT AVBRYTAS, SÄKER ELLER FRI AV FEL, VIRUS, ELLER ANDRA FARLIGA KOMPONENTER, OCH EN RAKT I DET DE FRÅGORNA KORRIGERAS.

INGEN RÅD ELLER INFORMATION, OCH MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FÅR DU FRÅN TJÄNSTEN ELLER KROPPENHETER ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLLET TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTEN SKAPAR NÅGON GARANTI FÖR NÅGON AV HOOKLE-ENHETERNA ELLER AVSNITTET ÄR ATT ÄR ATT DET ÄR ATT ÄR ATT FÖR ATT ÄR FÖR ATT DET ÄR ATT ÄR ANVÄNDAR. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADA SOM KAN RESULTA FRÅN TJÄNSTEN OCH DITT HANDLING MED NÅGON ANNAN SERVICEANVÄNARE. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU ANVÄNDER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN PÅ DIN EGNA DISKRETION OCH RISK, OCH ATT VI INTE ANSVARAR FÖR NÅGON SKADA PÅ DIN FASTIGHET (INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DITT DATASYSTEM ELLER MOBIL ENHET ANVÄNDT I FÖRBINDNINGEN) ELLER NÅGOT FÖRlust av data, inklusive användarinnehåll.

HOOKLE FRISKRIVER INTE NÅGON GARANTI ELLER ANDRA RÄTT ATT HOOKLE FÖRBJUDAS FRÅN FRISKRIVNING AV GÄLLANDE LAG.

14 Ansvarsbegränsning

TILL DET FULLSTA OMFATTET SOM ÄR TILLÅTET MED LAGEN, FÖR INGEN HÄNDELSER ANSVAR FÖR INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, FÖLJANDE ELLER PUNITIV SKADA (INKLUDERANDE SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GOODWILL, ELLER NÅGRA OSS ELLER RELATERANDE TILL DITT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER DITT MÖJLIGHET TILL ÅTGÅNG ELLER ANVÄNDNING, TJÄNSTEN ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL PÅ TJÄNSTEN, VARJE BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADA (INKLUDERANDE FÖRSLAG), FÖRESKRIFTER, ELLER ÖVRIGA JURIDER OCH VAD ELLER INTE NÅGON KROKENHET HAR BESKRIVAT OM MÖJLIGHETEN FÖR SKADOR.

FÖR FULLSTÄNDIGT OMFATTNING SOM GÄLLER LAGEN, FÖRSTA ANSVAR FÖR KROKEN ENHETER TILL DIG FÖR ALLA ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV ELLER I samband med ANVÄNDNING AV ELLER NÅGON INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA NÅGON DEL AV TJÄNSTEN ELLER ANNAN DETTA I FEL ELLER I ÖVRIGT, ÄR BEGRÄNSADE TILL DET STÖRRE AV: (A) DET BELOPP DU HAR BETALT FÖR ATT HAKA FÖR TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN I DE 12 MÅNADERNA FÖRE HÄNDELSEN ELLER OMSTÄNDIGHETEN SOM GÖR RISK FÖR KRAV; ELLER (B) EN HUNDRA US-DOLLAR ($ 100).

VARJE BESTÄMMELSE AV DENNA VILLKOR SOM GÖR EN BEGRÄNSNING AV ANSVAR, FRISKRIVNING AV GARANTIER ELLER UTESLUTANDE AV SKADOR ÄR AVSEDD TILL och ALLOKERAR RISKER MELLAN PARTERNA UNDER dessa VILLKOR. DENNA TILLDELNING ÄR ETT VÄSENTLIGT ELEMENT AV FÖRDELEN MELLAN PARTERNA. VARJE AV DENNA BESTÄMMELSER ÄR SEVERABELLA OCH OBEROENDE AV ALLA ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DENNA VILLKOR. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT 14 GÄLLER OCH OM NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD FEL I DET VÄSENTLIGA SYFTE.