top of page
Best social media manager app for entrepreneurs | Hookle

Ansvarsfriskrivning för översättningswebbsidor

 

Senast uppdaterad 25 januari 2021

Den här tjänsten kan innehålla översättningar som drivs av Google. GOOGLE FRISKRIVAR ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKLIGE ELLER UNDERFÖRSTÅLDA, INKLUDERANDE GARANTIER OM NÖJAKTIGHET, PÅLITLIGHET OCH NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

Hookle-webbplatsen har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsmjukvara som drivs av Google Translate. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatisk översättning är perfekt eller är avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Hookle-webbplatsen och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttryckt eller underförstådd, lämnas med avseende på noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet av översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Vissa innehåll (till exempel bilder, videor, Flash, etc.) kanske inte översätts korrekt på grund av översättningsmjukvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av webbplatsen. Eventuella avvikelser eller skillnader som skapas i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor relaterade till riktigheten i informationen på den översatta webbplatsen, se den engelska versionen av webbplatsen som är den officiella versionen.

bottom of page